Stołówka szkolna w Kiełpinie


Projekt aranżacji stołówki szkolnej wraz z wykonaniem malunków artystycznych ściennych.