Integracyjny plac zabaw w Kiełpinie

Przejście z placu zabaw do budynku przedszkola. Całość terenu zielonego bezpośrednio przy szkole przeznaczonego pod daną inwestycję wynosi ok. 1550 m2.

Plac zabaw w założeniu podzielony został na cztery strefy:

  1. Strefa wejściowa z tablicą regulaminem, stojakami na rowery, ławkami oraz koszem na śmieci.
  2. Strefa zabaw z urządzeniami przeznaczonymi dla dzieci w wieku 1-8 oraz dla dzieci niepełnosprawnych.
  3. Strefa wyciszenia z huśtawką – koszem oraz stołem piknikowym, głownie przeznaczona dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich opiekunów.
  4. Strefa odpoczynku z wiatą, stolikami piknikowymi oraz poidełkiem.

Plac zabaw znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku szkoły.

Na części powierzchni placu planuje się nawierzchnię trawiastą. Powierzchnia terenu przeznaczona pod nawierzchnię trawiastą wynosi 400 m2. Na placu zabaw wzdłuż ogrodzenia planuje się nasadzenie 25 szt. Tuji szmaragd, 2 szt. Sosny górskiej 'Winter Gold’ – na pniu oraz 10 szt. Tawuły japońskiej. Planuje się pozostawić  roślinności za linią ogrodzenia od strony zachodniej i północnej.

Od pozostałych stron placu zabaw pozostawia się istniejącą zieleń. Planuje się ponowne zasianie trawnika pozostałej części terenu zielonego.

Na terenie działki zlokalizowane będą urządzenia służące do rekreacji najmłodszym, w tym dzieci niepełnosprawnych. Dodatkowo kosze na śmieci, stojaki na rowery, ławki, wiata, poidełko oraz tablica informacyjna.