Projekt przedszkola integracyjnego w Kartuzach „Pod Szczęśliwą Chmurką”

Celem projektu aranżacji wnętrz pomieszczeń budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kartuzach jest zapewnienie nowych dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.

Głównym założeniem stworzenia przedszkola integracyjnego jest zapewnienie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich poprzez utworzenie i funkcjonowanie przedszkola integracyjnego dla 100 dzieci, doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz realizacja zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci.

Podstawowy program zajęć rozszerzony zostanie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty poprzez organizację zajęć z gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć z logopedą.

Przebudowa budynku po Biurze Powiatowego AriMR na pomieszczenia przedszkola integracyjnego obejmuje pomieszczenia na poziomie parteru i pietra. Efektem przebudowy będzie uzyskanie pomieszczeń:

Na parterze:

– dwóch sal zajęć dla dzieci najmłodszych (grupa 3 latków i 3-4 latków) z łazienką

– Sali rehabilitacyjno-sensorycznej

– gabinet logopedy

– toaletę dla osób niepełnosprawnych

– szatnię dla 50 dzieci

– rozdzielnia posiłków wraz ze zmywalnią

Na piętrze:

– trzy sale zajęć dla dzieci w wieku 4,5 i  6 lat (zerówka) z łazienką

– sekretariat z gabinetem dyrektora

– gabinet pielęgniarki

– toaletę dla niepełnosprawnych

– toaletę socjalną

– pomieszczenia socjalne i gospodarcze

– szatnię dla 75 dzieci

 We wszystkich pomieszczeniach, aby spełnić wrażenie spójności i jednorodności przestrzenno-architektonicznej wykończenie wnętrz, siłą rzeczy, musi być podporządkowane idei estetycznej, prowadzonej konsekwentnie mimo różnych funkcji, skali pomieszczeń i wymogów użytkowych. Powyższemu celowi służy dobór materiałów, barw i faktur ujętych w niniejszym opracowaniu wraz z wytycznymi dotyczącymi elementów wyposażenia i sugestiami obejmującymi standard i komfort użytkowania.