Stołówka szkolna w Kartuzach


Projekt aranżacji stołówki szkolnej – na etapie realizacji.