Integracyjny plac zabaw w Kartuzach „Chowamy się i odkrywamy się”.

Projekt na etapie realizacji. Powierzchnia placu zabaw 2400 m2.

Głównym założeniem projektu integracyjnego placu zabaw jest nie podkreślanie różnic, tylko ułatwianie akceptacji i współdziałanie. Użytkowanie tych samych urządzeń zabawowych i placów zabaw, które są dostępne i użyteczne dla wszystkich jednocześnie przeciwdziałając izolacji i pozwoli wszystkim dzieciom rozwijać swoje umiejętności we własnym tempie. Pokonanie barier oraz stygmatyzacji, zmiana spojrzenia na problem oraz przeciwdziałanie wykluczenia społecznego. Planuje się uzupełnić projekt zielenią. Rośliny jak żaden inny materiał wpływają na zmysły dzieci. Bogactwo faktur, zmieniające się wraz z porami roku kolory, zapachy i kształty – rośliny to doskonały element edukacyjny i ozdobny zarazem. Atrakcyjne miejsce zabaw i rekreacji przy przedszkolu wpływa korzystnie na wizerunek samej placówki oraz poczucie wartości uczących się tam dzieci.

Zakłada się stworzenie stref: zabawy, odpoczynku i pracy. W ładną pogodę dzieci będą mogły mieć przeprowadzone zajęcia na świeżym powietrzu. W tym celu zakupione zostaną stoliczki piknikowe oraz wiata. Dodatkowo zaplanowane zostały małe wiaty piknikowe ze stoliczkiem do spożycia posiłków dla dzieci. Jedna z wiat zaprojektowana została w ten sposób, aby zapewnić miejsce przy stoliczku osobie na wózku inwalidzkim. 

Strefy oddzielone zostaną trejażami lub kolorowym płotkiem. Płotek oddzielać będzie częściowo również sprzęty dla najmniejszych dzieci.

Planuje się stworzyć ustronne miejsce wyciszenia dla dzieci, szczególnie z zaburzeniami lub upośledzeniem, tzn. miejsce z huśtawką dla dzieci niepełnosprawnych, ławką i stolikiem dla opiekuna, oddzielone płotkiem i roślinnością od reszty. Uwzględnia się również w projekcie potrzeby rodziców i opiekunów poprzez zapewnienie miejsc do siedzenia oraz udostępnienie wiaty z przewijakiem.

Pomiędzy sprzętami do zabawy wytyczona zostanie ścieżka pozbawiona nierówności i progów z płyt chodnikowych oraz drewna w formie podestów.