Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kiełpinie

Projekt aranżacji pomieszczeń wraz z wykonaniem malunków artystycznych ściennych.