Przedszkole w Brodnicy Górnej


Projekt aranżacji pomieszczeń przedszkola wraz z wykonaniem malunków artystycznych ściennych – projekt na etapie realizacji.